CLAUDE BROS 
Estis mia una partopreno en Plouezec. El la staĝanoj mi ne konis multajn homojn, tamen la interkonatiĝo montriĝis facila. Miaj konatuloj prezentis al mi siajn amik(in)ojn. En la akceptejo tuj mi sentis ne klarigeblan, bonan etoson ekde la unuaj esperantaj vortoj. 

En la libroservo, sur pluraj tabloj, estis vendotaj libroj pri diversaj temoj : libroj por la infanoj, pri gramatiko, k.t.p… 

Ankaŭ estis multaj aktivaĵoj : ĉina kaligrafio, literaturo, traduko, kantado, komputiko, promenoj kun ĉiĉeronoj, kiuj klarigis al la piedirantoj la lokajn specifaĵojn. 

Dum la vesperoj, en la komenco du Kajto-anoj kantis kaj kantigis al ni kelkajn kanonojn el sia repertuaro ; okazis kolektivaj ludoj, prelegetoj, bretonaj dancoj, kantoj ĉefe maristaj (en naŭ diversaj lingvoj). 

La organizantoj vere estis je nia dispono kaj ĉio iris glate. 

Interesa aspekto estas ke tiaj renkontiĝoj kunigas homojn ĉiuaĝajn kaj diverskulurajn. Interese rimarki ke estis multaj gejunuloj. 

Pluraj okazaĵoj : danoj, kantoj estis malfermitaj al la tiea loĝantaro kaj feriantaro. 
Bona rimedo por reklami! 

Claude Bros, Rennes (el la Verda Triskelo)