Szabolcs Szilva
Mi nomiĝas Szabolcs Szilva kaj gvidos la kurson por infanoj.

Mi estas hungaro loĝanta en Varsovio, Pollando. Mi estas instruisto de Esperanto jam de 10 jaroj.
 
Miajn kompetencojn pruvas miaj bakalaŭraj studoj, Instruista Trejnado kaj sperantologiaj studoj finitaj en Poznano, Pollando kaj studoj de finnugra (finnugro estas iama lingvaro el Eûropo) filologio en la Varsovio-Universitato.

Mi ofte partoprenas Esperanto-aranĝojn kiel instruisto, mi jam instruis en pluraj landoj, interalie en Aŭstralio, Slovakio, Pollando, Israelo, Germanio, Nederlando, Belgio, Italio kaj Hungario. Mi gvidis 5-foje kursojn dum Somera Esperanto-Studado (S.E.S.).

Mi partoprenis la trejnadon “Iĝu trejnisto de TEJO” kaj gvidis plurajn porinstruistajn sesiojn en Italio, en Pollando, en Francio kaj Slovakio. Mi ankaŭ estas tradukisto, ĉefe de la pola kaj la hungara lingvoj.
La priskribo de la kurso por la infanoj : 

La kurso por infanoj estos planita laŭ la bezonoj, nivelo, aĝo kaj nombro de la partoprenontaj infanoj.

Mi bazos mian lecionaron ankaŭ laŭ la spertoj de la antaŭa instruistino, Zsófia Pataki (kiu instruis al infanoj en 2015 kaj 2017 dum la Pluezekaj Renkontiĝoj).

La celoj de la kurso estas plibonigi la lingvokonojn de la lernantoj, ekkonigi novajn vortojn al ili kaj plifortigi iliajn 
gramatikajn konojn.

La lecionoj enhavos multe da aktivaĵoj infanospecifaj, interalie multe da 
aktivigaj ludoj, promenadon kaj kantadon,
por ke ili kun ĝuo povu lerni Esperanton.