Vesperoj
Ĉiuj vespere de la 20a 30 ĝis la 22a, ni proponos vesperajn aranĝoj : 

       – sabate : prezentado de la instruistoj. 
       – dimanĉe : prelego pri Galegio aŭ tabloludoj por infanoj. 
       – lunde : bretonaj dancoj malfermitaj al la publiko. 
       – marde : libera vespero (okazos nek sesio nek vespermanĝo). Ebleco de vizito al la urbo
         « Paimpol », kie okazos senpaga muzik-vespero ĉirkaŭ la haveno (« Les mardis du port »). 
       – merkrede : prelego pri la esperanta historio aŭ tabloludoj por infanoj. 
       – Jaŭde : ne ankoraŭ planita. 
       – vendrede : amuzsesio far Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge. 

Dum la Renkontoj tabloludoj kaj eksteraj ludoj estos je via dispono. 

Ĉiuposttagmeze, la salona akceptejo estos malfermita kaj je la dispono de la senagadaj ĉeestantoj. 
Ker