Kie loĝi dum la renkontriĝoj ?
Ni administros la loĝejon en Pluezek kies nomo estas « Artimon ». 


 

 
Ker

Ĝi entenas ĉefe ĉambrojn po 4 litojn, kun super-fiksitaj litoj. 

En la prezo (vidi la slipon de surskribo) estas entenataj la litaĵoj kaj la matenmanĝoj.. 

Eblos parki loĝaùtojn sur la korto, uzi necesejojn kaj duŝejojn, kosto estas 6€ po nokto. 

Se vi deziras lui lokon en kampadejo aù turisma loĝejo, vi povas konsulti la ĉi-subajn ligilojn, 
kaj/aù peti informon de Turismoficejo el Paimpol.