Nia Honorgastino - Katalin Kováts
Katalin Kováts, (naskiĝis en 1957, hungarino, loĝas en Nederlando), kreinto kaj redaktoro de :

                        

Ŝi estas filologo, diplomita lingvoinstruisto pri E-o (ELTE-Budapeŝto), itala kaj rusa lingvoj, trejnisto de lingvopedagogoj.

Doktoriĝis pri la propedeŭtika valoro de Esperanto, gvidis pli ol cent E-kursojn kaj trejnseminariojn en diversaj partoj de la mondo.

Ŝi estis kun kiu ni lanĉis la unuan kursaron antaŭ 20 jaroj, kaj Katalin ankaŭ poste instruis ĉe ni kelkfoje, do, estas evidente ke ŝi volonte revenos al ni nun kunfesti.
Ŝi kunlaboras kun UEA, ILEI kaj estas aŭtoro (ankaŭ sub la nomo K. Smidéliusz) de kelkaj lerniloj kaj libroj, kiel                                 aŭ la konata 

Katalin respondecas ankaŭ pri la KER-ekzamenoj (laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro) kiun trapasis jam pli ol 2400 personoj en la mondo. Profite al ŝia ĉeesto la unuan fojon okazos ankaŭ dum la Pluezekaj Renkontiĝoj 
 
Katalin havas plurajn hobiojn, inter ili la studadon kaj analizadon de la vivo kaj verkaro de Vincent van Gogh, kaj tiel ni ĝojas profiti nun tiuteman lingvokurson pri Esperanto.

Ŝia estas ankaŭ konata vitroartisto
(sub la nomo                 ),
do, antaŭĝoju admiri kaj eventuale aĉeti kelkajn el ŝiaj juveloj kaj vitrokreaĵoj