Kromkursoj
De la 17a 30 ĝis la 18a 45, ĉiutage, la instruistoj kaj la bonvolemulaj ĉeestantoj havos la eblecon proponi kaj gvidi pluraj sesiojn personajn. Ĉiuj sesioj okazos esperante. 

Ex : 
       – sesio pri tabloludoj 
       – malfacilaj punktoj de Esperanto 
       – prononco de Esperanto 
       – kantoj 
       – skeĉoj 
       – interŝanĝoj pri spertoj kaj aktivecoj de la diversaj kluboj 
       – trejnado al la KER-ekzaminoj 
       – … 
 

Ker