Antonio Valén
Mi naskiĝis en Soria (Hispanio) en 1965. Loĝis ankaŭ en Zaragozo kaj nun en Vigo. Profesie mi estas lingvisto kaj instruas la hispanan kaj la francan en galega mezlernejo.

Mi okupiĝas pri esperanto de 1983, kiam mi hazarde vidis hispanan-esperantan vortareton ĉe geamikoj.

Mi verkis enkondukon por la romano Tirano Banderas de Valle-Inclán, en traduko de Fernando de Diego (1993), kaj prezenton al la poemaro El la sonoraj soloj, de Miguel Fernández (1996).

Mi estas konata ankaŭ pro miaj multaj recenzoj en diversaj e-revuoj. Mi laboradis pri la reviziado kaj kompletigo de la Granda vortaro hispana-esperanta de Fernando de Diego inter 1994 kaj 2003, kunlabore kun Miguel Fernández, Liven Dek, Jorge Camacho kaj Hèctor Alòs.

En la hispana mi verkis informilon El esperanto: lengua y cultura, kiu detale prezentas esperanton lingvistike, beletre, kulture kaj historie pere de abundaj datenoj kaj komparoj (2004). Tamen, mia plej ofta okupo dum multaj jaroj estis la konstanta reviziado de mult-aŭtoraj tekstoj ĉefe en esperanto. En 2006 mi decidis ne plu revizii ion ajn pro laciĝo kaj tempomanko.
 
Fojfoje mi faris beletrajn tradukojn por diversaj revuoj kaj verkis mem poemojn, kiuj pleje aperis en la 25a n-ro de Beletra Almanako (2016) kaj en la kvara eldono de la Baza literatura krestomatio (2019).

Dufoje mi ricevis la unuan poezian premion en la Belartaj Konkursoj de UEA, nome en 1999 kaj en 2015. De 2016 ĝis hodiaŭ mi estas mem ĵuriano de tiuj samaj Belartaj Konkursoj por la branĉo Eseoj. Nun mi esperantigas la majstran romanon de Miguel Delibes Sinjorino en ruĝo sur griza fono, kaj esperas iam povi eldon(ig)i ĝin. 
 
Prezento de la kurso:

En Pluezeko mi instruos la superan nivelon kaj intencas tre laborigi miajn gelernantojn —espereble tamen plezurige.

Mi ankoraŭ devas pripensi kiel precize disvolvi la kurson, ĉar ĉi tiun prezenton mi verkas multajn monatojn antaŭ la renkontiĝo, sed certe ĉiuj partoprenontoj skribados kaj parolados. 

Mi adaptos la enhavon de la kurso laŭ la petoj kaj bezonoj de la gelernantoj. Kaj ne nur pri lingvaĵoj ni laboros, sed eventuale ankaŭ pri malkovro kaj analizo de poemoj kaj literaturaj tekstoj, verkado de poemoj kaj etaj tekstoj, traduko de beletraĵoj ktp.