JEAN-LOUIS LE BRIZAULT 
Ni partoprenis por la unua fojo en 2004 kaj poste helpis iomete dum la sekvantaj Renkontiĝoj, ĉar estis tre interesa ideo : lerni la Ean lingvon kaj disvolvigi ĝin ligita al la malkovro de la Bretona kulturo. La alia aspekto estis renkonti esperantistaj instruististoj, kiuj venis el diversaj partoj de la mondo : Aŭstralio, Barato, Brazilo, Nepalo,… kaj kompreneble el multaj Eŭropaj landoj. 

Ni memoras la sabaton vesperon, kiu okazis en la festsalono en 2004 : La urbestro Sro Charlès konatiĝis kun Bill Chapman el Kimrio kaj, post la bonvenan paroladon, ili ambaŭ kantis : Bill, la kimrian himnon kaj Sro Charlès la bretonan. Estis tre kortuŝa momento ! 

Dum tiuj Renkontiĝoj, estis diversaj proponoj posttagmeze, kaj mi elektis tiun pri la bretona lingvo. Por fari tion, Alan ar Gall ekklarigis la Bretonan lingvon, uzante la Esperantan ! Por daŭrigi la lernadon, li rekomendis al ni lerno-libron « la Bretona lingvo rapide kaj facile ! » Tiu lerno-libro estis adaptita en la Esperanta lingvo. Ne kredeble ! 

Dum la sama renkontiĝo, dimanĉe vespere Zef Jegard rakontis sian bicikladon tra la mondo. Mi devas precizigi ke, en 2004, li estis 66 jaraĝa kiam li faris tion. Li havis 2 ŝatokupojn : bicikladon kaj Esperanton. La rakonto de lia dua vojaĝo estis eldonita en Esperanto. Li biciklis tra Pakistano, Činio, Mongolio kaj Siberio ! 
Vespere, ni povis partopreni en diversaj okupaĵoj : bretonaj dancoj, maristaj kantoj, teatraĵoj. En 2004, Henrri de Sabates (Sébastien) teatrumis por ni « la stilekzercojn de Raymond Queneau. Li estis alterne busŝoforo, maljunulo, bubo, knabino … Li estis tre sperta, kaj la spektaklo estis tre valora. 

Jen kelkaj anekdotoj dum tiuj Renkontiĝoj en 2004. La sekvantaj Renkontiĝoj estis ĉiam ege fruktodonaj. Tio povis okazi dank’al la vigla esperanta grupo de Pluezek. 

 Dankon al ĉiuj , 

 Jean Louis kaj Denise LB el Tours.