ALICE LAHELLEC (2002) 
Bretona recepto. 

 Vi kunmetu : 

Kelkaj dekkvin da infanoj lernantaj ke la plantoj, kiam ili estas bele zorgataj, kreskas rapide kaj kunportas esperon, kvar aŭ kvin gekuiristojn, ĉiam bonhumorajn kaj sindonemajn, teamon de homoj, loĝantaj en la lando mem, kaj bone integritaj en ĝiaj vivo kaj historio,favoran vilaĝestron, kiu volonte pruntedonas ejojn kaj vilaĝanojn pretajn al partoprenado (ekz : dancoj, kantoj, ktp…) belajn kaj interesajn lokojn por viziti, rilatajn al la vivo de la loĝantaro, bonan internacian teamon de geinstruistoj pri gramatiko, esperanta konversacio, teatro, interreto, ĝardemumo, turismo, ktp… bone adaptitaj al ĉiu grupo, centon (aŭ eĉ multe pli) da homoj, de ĉiuj aĝoj kaj de ĉiu esperanta nivelo, venintajn el Bretonio, Francio kaj el naŭ aliaj landoj tiel el Eŭropo kiel el Ameriko aŭ Aŭtralio, vi aldonu super tuto, Roger Eon, kiu scias ke nur la uzado de periskopo provizata per lorno ebligas la organizadon de la plej malgrandaj detaloj ; aldonita al fleksebleco, ĝi alportas forton al la konstruo, vi miksu ĉiujn elementojn, vi kuiru dum tuta semajno, rezultos io, kion vi memoros longtempe. 

Brave, dankon al ĉiuj, kaj ĝis revido la venontan jaron en Pluezek. 

 Alice, septembro 2002 (el la Verda Triskelo).