Bonvenon
Pro la nuna pandemio, 
Internacian Pluezekan Renkontiĝon 
organizantoj prokrastas ĝis 2021. 
 
Venonta Pluezeka Renkontiĝo okazos 
de lundo la 16-a ĝis dimanĉo la 22-a de Aŭgusto 2021. 
 
Renkontiĝo komenciĝos lunde 
post Festivalo de Maristkanto 
en najbara haveno Paimpol. 
 
Aliĝintoj ricevos informojn kaj repagon. 
 
Fartu bone. Tio estas nia ĉefa tasko.
Ker
La dudekdua internacia renkontiĝo de Esperanto en Pluezek okazos de sabato la 15a ĝis vendredo la 21a de aŭgusto 2020 en tutnova festosalono. 

Ĉiutaga programo : 

 

Informoj : 
 
 
 
 

 

En 2020, partoprenos                           , nia honora gasto ! 
  
Bonvenon al ĉiuj, ni plezure atendas vin ! 
 
 

- Lernado aŭ trejnado pri Esperanto : kursoj okazos matene de la 9a ĝis la 12a.
   
- Turismado kaj marbanado : de la 14a ĝis la 17a30, eblos malkovri la regionon aŭ sole aŭ akompanate de ĉiĉeronoj.
   
- Kromkursoj : de la 17a30 ĝis la 18a45, gviditaj de instruistoj aŭ de bonvolemaj partoprenantoj.
   
- Vesperaranĝoj : prelegoj, dansoj, amuzsesioj plezurigos vin de la 20a30 ĝis la 22a
- Marde, kaj posttagmezo kaj vespero estos liberaj : vi ĝuos liberan tempon por viziti nian regionon aŭ partopreni muzikan vesperon en la proksima haveno de Paimpol.
   
- Interŝanĝoj de sciaĵoj : tiuj, kiuj deziros, povos proponi diversajn agadojn al la aliaj. (Nepre informu nin kiam vi aliĝos)
   
- Tabloludoj estos je via dispono en la festosalono la tutan semajnon ; vi mem povos alporti viajn.
   
- Libroservo malfermos tagmeze kaj vespere : unue de la 13a ĝis la 14a, poste de la 19a30 ĝis la 20a30
   
- Kuiristoj el « restoracio Coriandre » proponos surloke tagmanĝon kaj vespermanĝon