Bonvenon
La dudekdua internacia renkontiĝo de Esperanto en Pluezek okazos de sabato la 15a ĝis vendredo la 21a de aŭgusto 2020 en tutnova festosalono. 

Ĉiutaga programo : 

 

Informoj : 
 
 
 
 

 

En 2020, partoprenos                           , nia honora gasto ! 
  
Bonvenon al ĉiuj, ni plezure atendas vin ! 
 
 

- Lernado aŭ trejnado pri Esperanto : kursoj okazos matene de la 9a ĝis la 12a.
   
- Turismado kaj marbanado : de la 14a ĝis la 17a30, eblos malkovri la regionon aŭ sole aŭ akompanate de ĉiĉeronoj.
   
- Kromkursoj : de la 17a30 ĝis la 18a45, gviditaj de instruistoj aŭ de bonvolemaj partoprenantoj.
   
- Vesperaranĝoj : prelegoj, dansoj, amuzsesioj plezurigos vin de la 20a30 ĝis la 22a
Ker
- Marde, kaj posttagmezo kaj vespero estos liberaj : vi ĝuos liberan tempon por viziti nian regionon aŭ partopreni muzikan vesperon en la proksima haveno de Paimpol.
   
- Interŝanĝoj de sciaĵoj : tiuj, kiuj deziros, povos proponi diversajn agadojn al la aliaj. (Nepre informu nin kiam vi aliĝos)
   
- Tabloludoj estos je via dispono en la festosalono la tutan semajnon ; vi mem povos alporti viajn.
   
- Libroservo malfermos tagmeze kaj vespere : unue de la 13a ĝis la 14a, poste de la 19a30 ĝis la 20a30
   
- Kuiristoj el « restoracio Coriandre » proponos surloke tagmanĝon kaj vespermanĝon