JEAN-PIERRE DUCLOYER. (2017)
Dank’al kelkaj frenezuloj PLOUEZEK fariĝis mondfama en esperantujo kaj, tio daŭras jam de 20 jaroj ! Mi tre fieras ke mi havis la bonŝancon partopreni al tiu bela aventuro kaj organizi ĝin 10-an jariĝon. 

Mi tre ĝojas konstati ke la nuna organizantaro fidele konservis la valorojn de Roger la fondinto, kiuj estas la veraj kialoj de la grandega sukceso de la RENKONTIĜOJ INTERNACIAJ. Dudek jaroj poste la etoso ne ŝanĝiĝis. Tio meritas gratulojn. 

Mi elkore bondeziras ankoraŭ longan vivon al tiu unika aventuro. 

 Jean Pierre Ducloyer, 

 Responsulo pri la Renkontiĝoj de 2005 ĝis 2010. Aŭgusto 2017.