DIMITRI CIBULEVSKIJ (2013)
Donacan poemon pri Pluezek far de Dimitri : "Estimataj !... 
Denove min renkontas Bretonio, 
Denove venis mi al Plouezec. 
Denove multaj karajn geamikojn 
Mi vidos dum la tago dek. 
Matene gramatika ekzercado 
Kun helpo de lernil’. 
Tagmeze interesa promenado 
Ĉe klifoj, eklezioj, muelil’. 
Aparte menciidas pluraj manĝoj 
Matene, tage, dum verper’. 
Jen kia estas vera staĝo 
Esperantista! Por prosper’! 
Abundas dezirantoj perfektiĝi, 
Posedi bonan lingvon – jen la cel’! 
Samtempe eblas firme amikiĝi, 
Amikojn novajn trovi sub ĉiel’. 
Jean-Claude, Louise, Micheline, Josette, 
Elizabeth kaj Gabriel, 
Roger, Francis, Jacqueline, Yvette, 
Jean-Yves, Jean-Pierre kaj Daniel… 

Dimitri Cibulevskij, Sptembro 2013.